BANDAI 1/100 scale plastic kit

GN-004 GUNDAM NADLEEH

ギャラリーへ
 

gundamvirtue4.jpggundamvirtue18.jpggundamvirtue6a.jpg

 

gundamvirtue21.jpg

 

gundamvirtue19.jpg

 

ギャラリーへ