HGUC 1/144 RGM-79FP ジム ストライカー 改修塗装済完成品

ギャラリーへ

144sazab27.jpg

144sazabi21.jpg

144sazabi22.jpg

144sazabi28.jpg

144sazabi23.jpg

144sazabi24.jpg

144sazabi29.jpg

144sazabi25.jpg

144sazabi210.jpg

ギャラリーへ