1/144 XXXG-01H2 ガンダム ヘビーアームズ 改 改修塗装済完成品

ギャラリーへ

144heavyarmsc04.jpg

144heavyarmsc010.jpg

144heavyarmsc07.jpg

144heavyarmsc08.jpg

144heavyarmsc01.jpg

144heavyarmsc012.jpg

144heavyarmsc05.jpg

144heavyarmsc06.jpg

ギャラリーへ